Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(04.12.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Ref. nr Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
16529 Rødøy

25067700/1584

02.01.22 12095 74107 05.02.24 Rød
    25067700/1597 10.02.22 12131 12239 24.02.24 Rød
Målselv- og Karasjokomr:  

 

         
17390 Passvik 25001120/0807 10.04.20 11976   Kalvet 7/6-23, melker 20 l/d Rød
    25001120/0812 16.06.20     6/6-23, melker 18 l/d Rød
    25001120/0824 26.12.20 12024 Gårdsokse ca jan-24 Rød
    25001120/0826 18.01.21   Gårdsokse ca jan-24 Rød
               
25244 Nordreisa 25055090/0857 24.07.21 12078 12244 26.02.24 Grønn
    25055090/0861 21.09.21 12066 12268 09.05.24  
    25055090/0875 17.04.22 12123 12302 15.07.24  
    25055090/0866 25.01.22 12106 12241 20.06.24  
               
20947 Narvik 25068370/0459 16.12.21 12124 12265 10.02.24 Grønn
    25068370/0460 16.12.21 12124 12256 25.02.24  
               
               
               
26145 Bardu 25026770/1285 09.10.21 12114 12237 01.02.24  

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Ref nr.

Kom

Opplysninger

Far BRSV/BCoV
Målselv- og Karasjokomr:        
16547 Tromsø 24986310/1471, født 27.07.23 12175 Grønn
    24986310/1475, født 01.08.23 12169  
    24986310/1478, født 04.08.23 12199  
    24986310/1480, født 05.08.23 12159  
    24986310/1492, født 13.08.23 12192  
    24986310/1496, født 23.08.23 12249  
         
25379 Nordreisa 25053200/0845, født 06.11.22 12156 Grønn
    25053200/0857, født 21.01.23 12166  
    25053200/0853, født 23.12.22 12187  
    25053200/0865, født 30.03.23 12204  
    25053200/0867, født 10.04.23 12199  
    25053200/0874, født 20.06.23 12226  
    25053200/0875, født 26.06.23 12226  
    25053200/0879, født 11.07.23 12192  
         
Bjerkaomr:        
17646 Bardal 50/50 Char/NRF kvigekalv, født mars 2023. 70131 Grønn
         

Innmeldt avlsokse melkerase:

Ref.nr Kommune Individnr BRSV/BCOV
17390 Sør-Varanger Jercey avlsokse nr: 25025230/3215, født 14/10-20 Rød

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.