Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(17.06.22) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Geilo 380 25.11.14 11508     3 Grønn 641
NRF Rælingen 940 30.04.16 11039 27.06.2022 12154 0 Grønn 721
NRF Rælingen 1331 08.05.18 11824 22.07.2022 12132 -6 Grønn 720
NRF Grimstad 726 06.06.19 11905     4 Rød 680
NRF Gol 42 24.10.19 11955 16.11.2022 12181 26 Grønn 737


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Flatdal 9506 22.07.20 12002 26.09.2022 12132 12 Grønn 706
NRF Degernes 348 31.03.20 11976 28.07.2022 12164 8 Rød 668
NRF Nore 568 10.08.20 11999 27.10.2022 12126 12 Grønn 681
NRF Tønsberg 1421 02.08.20 12015 01.09.2022 12123 9 Rød 700
NRF Tønsberg 1428 29.08.20 12015 08.09.2022 12123 3 Rød 701
NRF Tønsberg 1441 01.11.20 11978 24.10.2022 12175 -3 Rød 702
NRF Larvik 734 07.12.20 12036 22.10.2022 12177 4 Grønn 711
NRF Hemsedal 3258 04.10.20 12021 21.12.2022 12181 7 Rød 712
NRF Hemsedal 3261 22.10.20 12028 14.11.2022 12164 11 Rød 713
NRF Skjetten 694 18.11.19 11945 11.08.2022 12136 14 Rød 716
NRF Larvik 690 24.02.20 11953 27.07.2022 12126 3 Rød 724
NRF Larvik 691 19.04.20 12012 01.07.2022 12131 6 Rød 725
NRF Kløfta 5101 17.05.20 11976 08.08.2022 12164 8 Rød 727
NRF Kløfta 5094 08.03.20 11944 03.11.2022 24047 -11 Rød 728


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Nannestad 282 29.09.20 12003 11873 6 Grønn 1134
JER Skedsmokorset 1904 28.06.21 27144 27115   Rød 1143
JER Skedsmokorset 1920 21.08.21 27161 27107   Rød 1144
NRF Drangedal 477 02.11.21 12064 11563 13 Rød 1145
NRF Miland 368 02.11.21 12082 11941 24 Grønn 1152
NRF Miland 369 05.11.21 12093 11902 6 Grønn 1153
NRF Miland 372 15.11.21 12082 11580 14 Grønn 1154
NRF Miland 373 29.11.21 12081 11902 7 Grønn 1155
NRF Larvik 752 23.07.21 12086 11904 21 Grønn 1157


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: