Hvordan foregår et DVP-besøk?

I denne filmen kan du følge et DVP-besøk hos ammekuprodusentene Anborg Solberg og Bent Are Wollan på gården Skaugen Vestre i Brumunddal, det er veterinær Birgitta Blohmann som har gjennomgangen i fjøset.

Lars Erik Heggen fra Animalia innleder med å fortelle litt om formålet med et dyrevelferdsprogram.


Takk til Turi Nordengen og Eva Husaas i Geno for opptak av filmen, klipp og redigering av Nortura.

Dyrevelferdsprogrammet har fire fokusområder

  • De 4 områdene har til sammen 17 konkrete spørsmål om områder som anses som viktige for dyrevelferden (se bildet under). Det legges stor vekt på hvordan dyra svarer på miljø og stell, altså dyrebaserte velferdsindikatorer.
  • Egne (åpne) spørsmål om det er gjort ekstra tiltak for å bedre trivselen til dyra i fjøset. Eksempler; kløbørste, lengre beitetid enn kravet, mykt gangunderlag, liggebås/talle for okser.
  • Under andre forhold kan det beskrives forhold som ikke faller naturlig inn under andre spørsmål, f.eks. luftkvalitet, lysforhold.

Innhold i DVP-besøket, bilde fra Animalia