Fôrplan kjøttfe lett rase, fra 225 kg avvenningsvekt til 300 kg slaktevekt

(10.08.18) Planen har lav avvenningsvekt og lav slaktevekt. Det er fullt mulig å gjøre det bedre enn den viser. Spesielt tunge raser tåler sterkere fôring og høyere vekt. Det vil gi bedre økonomi.

Dette er et forslag til fôrplan. Planen må følges opp, det er viktig å vurdere drøvtygging, gjødselkonsistens og generell trivsel på dyra. Måling og beregning av tilvekst er også viktig for å sjekke om fôrplanen fungerer. Juster på planen så snart det oppdages avvik.

For drøvtyggere er det viktig med myke overganger og gradvis endring i fôringen.

Spesielt i starten er det viktig at kraftfôrmengdene ikke økes for brått, uten at dyra har et passe grovfôropptak.
Ved fôring med mye halm eller høy kan dyra bruke litt tid på å venne seg til grovfôret. Det kan brukes litt melasse blandet med varmt vann som vannes over halmen for å få dyra til å ete. Vær oppmerksom på at mye melasse kan virke negativt på vommiljøet

Fôrplan med svært lite grovfôr

Alder i mnd.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16,5

Levendevekt i kg

225

246

271

304

337

371

407

442

478

513

545

555

surfôr, kg ts

1,0

1,1

1,2

1,3

14

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

Kg Biff Intensiv

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Fôrplan med halm

Alder i mnd.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16,5

Levendevekt i kg

225

247

272

299

329

362

395

429

464

500

535

555

halm, kg

1,4

1,5

1,5

1,8

2,0

2,2

2,3

2,5

2,8

3,0

3,0

3,0

Kg Biff Intensiv

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

Det er en stor fordel å blande litt surfôr med halmen, spesielt i overgangs fôringen.

Det kan bli litt lite protein i denne planen, 0,2 til 0,5 kg proteinkonsentrat i tillegg kan være en fordel.

Halmen er ofte dyrere enn kraftfôr, det blir mer lønnsomt med mer intensiv fôring.

Kalkyle med økonomi i 3 ulike situasjoner

Utgangspunktet er en normal fôrrasjon med 3 kg kraftfôr, og middels grovfôr etter appetitt og pris på grovfôr 2,35 pr FEm.

Det er medregnet innkjøpt kalv på 225 kg, pris 10.290. Bruk med egen kalv har ikke denne utgiften, men har hatt kostnad med mordyret og kostnader på beite.

I rasjonene med mer kraftfôr og dyrere grovfôr er prisen på både grovfôr og halm satt til 3,20 kr pr FEm.
Grovfôret er oppgitt i mengder, dersom det er andre priser på egendyrket eller innkjøpt, så kan aktuell pris settes inn.

3 eksempler på fôring fra 225 kg og verdi 10 190 kr og til 300 kg slaktevekt og 20 158 kr i slakteinntekt.

 

Utgangspunkt,
vanlig fôring

 

behandlet halm og mer kraftfôr

 

lite grovfôr og mye kraftfôr

 

FEm/kg

kr

 

FEm

kr

 

FEm

kr

Verdi kalv

 

10 290

   

10 290

   

10 290

grovfôr FEm

1 206

2 835

       

380

1 214

halm FEm

     

465

1 488

     

kraftfôr kg

738

2613

 

1 896

6 336

 

1 902

6 448

slakteinntekt minus fôr utgifter

 

4 475

   

2 044

   

2 295

                 

distriktstilskudd sone 2

 

1 575

   

1 575

   

1 575

produksjonstilskudd

 

770

   

770

   

770

Totalt

 

6 820

   

4 389

   

4 640

  • Med Nortura Angus tillegg kan slakteprisen bli opptil 3 kr/kg høyere.
  • Det kan være mulig å både fôre mer intensivt og å ha høyere slaktevekt. Det kan gjøre fortjenesten enda høyere.