Vektbegrensning på fôringsdyr av kjøttfe med kvalitetstillegg fjernes

(28.08.20) Det er endring av leveringsbetingelser for fôringsdyr lett- og tung rase fra 31. august, vektbegrensning på fôringsdyr som oppnår kvalitetstillegg fjernes.

Kjøttfe, foto: Elisabeth Kluften
Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef Nortura

Nortura går inn i høsten 2020 med et underskudd på foringsdyr som venta. Ennå går mye av dyra på beite, men innsett nærmer seg.

Høsten 2019 gjorde Nortura noen endringer, hovedtanken med vårt prissystem er å oppnå en rettferdig fordeling av verdiskaping mellom selger/kjøper. Årlig formidles det foringsdyr i alle vektklasser, fra 31. august fjernes vektbegrensningen på 370 kg for lett rase, og 425 kg for tung rase.

Dette gjelder kun for dyr som oppnår kvalitetstillegg, for øvrige dyr beholdes vektbegrensningen.

Relatert informasjon