Sammenligning av klasse satt ved klassifisering med lengdemåling og tradisjonell klassifisering av storfe

(15.10.21) Animalia har på nytt sett på sammenhengen mellom klassefastsetting av storfe med bruk av lengdemåling og klassefastsetting ved tradisjonell klassifiseringspraksis – visuell bedømming av slaktene. Tall for 2021 er nå inkludert.

Lasermåling

Animalia har også sammenstilt utbyttedata for ulike raser.

Både klassefastsetting med bruk av lengdemåling og visuell bedømming av slaktene følger EUROP-systemet og dets klasseinndelinger. EUROP beskriver visuelt bedømt kjøttfylde i slaktene.

Hvor godt EUROP beskriver slaktenes utbytte av kjøtt, fett og bein på norske slakt undersøkes i et doktorgradsarbeid hos Animalia. Trolig vil resultater foreligge i løpet av 2022.

Les sammenligningen på Animalia side sider