Prisene Biff Maxx, Biff Natur og årets ammekuprodusent

(28.03.23) Fagsjef på storfe i Nortura Ole Anders Fjeldberg delte ut prisene Biff Maxx og Biff Natur på TYR sitt årsmøte mandag 27. mars. Samtidig delte leder i TYR, Erling Gresseth ut prisen til årets ammekuprodusent.

Ole Anders Fjeldberg delte ut prisen Biff Natur til oppdretter Trond Dahl fra Holter i Viken. 

Ole Anders Fjeldberg delte ut prisen Biff Natur til oppdretter Trond Dahl fra Holter i Viken. 

Årets Biff Max-pris gikk til 70183 Moses av Dillerud. Oppdretter er Knut Otto Espeseth fra Sande i Vestfold/Telemark. Vinneren av Biff Maxx var ikke til stede ved utdelingen.

Årets Biff Natur-pris gikk til 74061 Jens av Grani. Oppdretter er Trond Dahl fra Holter i Viken. 

Årets ammekuprodusent

Leder i TYR, Erling Gresseth fikk æren av å dele ut prisen til årets ammekuprodusent Jørgen Thorshov. Prisen årets ammekuprodusent er et samarbeid mellom Animalia, TYR, KLF og Nortura.

Besetningen hadde i 2022 34,5 årskyr med 46 kalvinger og 48 levendefødte kalver. Det gir 1,39 levendefødte kalver per årsku. De oppnådde et kalvingsintervall på 12,1 mnd. Innkalvingsalder var 24,9 mnd og andel førstegangskalvere var 21,7 %.  Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per årsku var 435 kg.

Leder i TYR, Erling Gresseth delte ut prisen til årets ammekuprodusent Jørgen Thorshov.
Leder i TYR, Erling Gresseth delte ut prisen til årets ammekuprodusent Jørgen Thorshov.

Se mer om prisvinneren på TYR sin nettside.

 

BIFFPRISENE

Egenskapene som inngår i rangeringen av Biff Natur er (vektlegging i %): Grovfôropptak (40%), Kjøttfylde (15%), Fettansetnig (15%), Slaktetilvekst (30%).

Biff Max rangeres etter følgende egenskaper: Fôrutnytting (33%), Slaktetilvekst (33%), Kjøttfylde (33%).

For begge prisene er det stort fokus på henholdsvis grovfôropptak og totalt fôrforbruk. Rangeringen kommer frem i semin-katalogen, og ved å velge seminokser fra denne oversikten er det de beste fôrutnytterne en velger.