Levering av melkekyr i laktasjon til slakt

(Oppdatert 09.06.22) Det er et krav at melkekyr i laktasjon som sendes til slakt skal melkes minst hver tolvte time.

Kyr på beite

Bakgrunnen for kravet er at kyr ikke skal stå med melkespreng over tid.

For å få til dette er det viktig at det er et godt samarbeid mellom produsent, transportør og slakteri for å få til en god rutine som sikrer at dette kravet etterkommes.

Kyr i laktasjon må enten hentes på gården så tidlig at de kan slaktes i løpet av dagen, eller så sent på ettermiddagen at de kan slaktes neste morgen, uten at det har gått mer enn 12 timer etter siste melking.

Slakteriene er derfor avhengig av at kyr i laktasjon melkes rett før henting.

Tidspunkt for siste melking skal informeres om til sjåfør.