Klauvskjærerens ønskeliste - kjøttfe

(23.07.08) For å lette arbeidet for klauvskjærer og gardbruker og minimalisere påkjenningen for kua, er det viktig at det blir lagt til rette for klauvskjæring på gårdene.

Tilrettelegging for klauvskjærerne 

1.Tamhet       

Det er viktig at kjøttfe vennes til håndtering fra ung alder.

2. Sikkerhet

Drivganger som lages ved hjelp av løse grinder og som fører kua helt inn i klauvboksen bør være tilgjengelig i løsdriftfjøs. Det er nødvendig at dyreeier stiller minst én hjelpemann til disposisjon. Klauvskjæring er ikke en énmannsjobb. Mye kan skje under drivingen av dyra, både med klauvskjærer og dyr. Klauvskjærer har bare ansvar for dyret når det står inne i klauvboksen.

3.Arealbehov

Det er svært viktig å legge til rette for klauvskjæring i nye fjøs. Arealbehovet er avhengig av størrelsen på klauvboksen. Stadig flere klauvskjærere benytter hydrauliske klauvbokser. Disse trenger en gulvflate med arbeidsareal på minst 3x5 – 6x2.6 (høyde) meter. Norsk Klauvskjærerlag anbefaler 3 x 3 meter port der boksen skal inn.

Disse klauvboksene veier 800 – 1 200 kg og trenger tørre og stødige underlag. De flyttes på hjul. Under selve klauvskjæringen er det best å plassere klauvboksen slik at man får utnyttet den naturlige dyreflyten i fjøset, for eksempel ved at dyra sluses inn i et utskillingsareal og evt. inn i en behandlingsbinge og videre inn i boksen.  

4. Strømtilgang

Det er behov for tilgang til minimum 16 ampere sikret 3 fas kontakt i rimelig nærhet til klauvskjæringsstede

5. Smittebeskyttelse

Gardbruker skal ha klart utstyr som grimer, skjøteledninger, løse grinder og overtrekksklær. Jo mindre av sitt eget utstyr klauvskjæreren må benytte, jo mindre er risikoen for smittespredning. Gardbruker skal stille til disposisjon varmt vann og høytrykksvasker for vasking av klauvboksen etter at arbeidet er avsluttet..

6. Helsekort klauv

Helsekort klauv skal ligge klart. Det er viktig at registreringene rapporteres inn til Storfekjøttkontrollen av dyreeier eller rådgiver.

7. Bestilling

Bestilling bør skje i god tid, slik at klauvskjæreren kan planlegge arbeidet sitt. Bestilling av neste klauvskjæring ved siste besøk er en grei ordning. Klauvskjæring må ikke nødvendigvis utføres på våren i alle besetninger.

» Klauvskjærere til teneste

» Kjøttfe og klauv

Relatert informasjon