LAM 2020 - manus og presentasjoner

Her vil du finne alle foredraga fra lammekongressen i 2020 – både tekstmanus og plansjeserie i pdf.-format.

Tekstmanusene er små filer, presentasjonene varierer i størrelse som beskrevet på hver presentasjon. Har du spøsmål ut over det du finner i presentasjonene, eller materiell som ble delt ut på kongressen, så kontakt fagsjef Finn Avdem.

Fôring og fôrdyrking/elektronisk sporing

Det ideelle grovfôret til sau og aktuelle strategier for å dyrke det

Av sauebonde Kjell Erik Berntsen (bildet), fagsjef småfe i Nortura Finn Avdem og grovfôrkoordinator Ragnhild Borchsenius Norsk Landbruksrådgiving

Manus

Presentasjon, 3 MB

Elektronisk sporing av sau på utmarksbeite

Hva finnes, framtidsvyer, kostnader og nytte, v/rådgiver Erling Skurdal, Nortura

Manus

Presentasjon, 5 MB

Fôring av søyer for livskraftige lam og høy tilvekst

Resultat fra forskingsprosjekt, v/ forsker Ingjerd Dønnem NMBU

Manus

Presentasjon, 2 MB

Hvordan lage frodige beiter av gardsnær utmark?

v/ rådgiver Ole Arnfinn Røysland, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Manus

Presentasjon, 6 MB

Sauen i utmarka/grovfôrøkonomi

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og skjøtsel

v/ seniorrådgiver Yngve Rekdal, NIBIO

Manus

Presentasjon, 16 MB

Hvordan redusere prisen på grovfôr

Tiltak som monner, v/ seniorforsker Håvard Steinshamn, Nibio

Manus

Presentasjon, 2 MB

Løysing av sau i vanskelig terreng

v/ sauebonde Inge Erikstad, Skei i Jølster

Presentasjon, 13 MB

Gi ikke opp, gi heller gass!

Ulike måter å løse utfordringer i utmarksbeitebruken, v/ sauebonde Laila Hoff, Hattfjelldal

Manus

Presentasjon, 6 MB

Friskere sau og lam

Kan vi unngå besetningsutbrudd av leddbetennelse?

v/ veterinær Berit Hansen og spesialveterinær Tore Tollersrud (bildet) HT sau, Animalia

Manus

Presentasjon, 3 MB

Hvordan velge rett strategi mot innvortes parasitter?

v/ rådgiver Birgitta Tjørhom, Nortura og spesialveterinær Vibeke Tømmerberg (bildet) HT sau, Animalia

Manus

Presentasjon, 2 MB

Kan god plass og mosjon av høgdrektig sau redusere fødselsvansker og lammetapet?

Resultat fra feltforsøk, v/ spesialveterinær Vibeke Tømmerberg (bildet) og spesialveterinær Tore Tollersrud, HT sau, Animalia

Presentasjon, 2 MB

Kvalitet, drift og avl

Automatisk klassifisering av sau og lam, hva skjer?

v/ spesialrådgiver Lars Erik Gangsei, Animalia

Manus

Presentasjon, 3 MB

Permanent elektrisk gjerde til sau, rimelig, men er det holdbart?

Erfaringer med over 20 års bruk, v/ sauebonde Asbjørn Hansen, Senja

Presentasjon, 8 MB

Genomisk seleksjon- hvordan vil det påvirke avlsframgangen og det praktiske avlsarbeidet på sau

v/ avlssjef Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit

Manus

Presentasjon, 1 MB