Adopsjon av lam og utplukk av kopplam

(Oppdatert 01.03.22) Søyene som man planlegger å sette over til, bør stå på en godt synlig plass i fjøset. Erfaringsmessig kan noen søyer være raske til å lamme og hemmeligheten er å legge over fosterlammet før hun får sitt eget. Da er det mye lettere for at hun aksepterer fosterlammet. Det er erfaringene fire ivrige Buskerud-sauebønder har gjort. Her kommer deres beste tips for å lykkes med adopsjon og utplukk av kopplam.

Her er det behov for adopsjon
Her er det behov for adopsjon

Av: John Bergerud, Gunn Bente Fønstelien, Tone Bjørnsrud og Grethe Ringdal

Fosterlammet bør legges over før søya får sitt eget lam. Ha alt klart på forhånd slik at du raskt kan legge fosterlammet over. Ha f.eks. en vid balje stående klar med bøtter ved siden av. Ha en plan for hvilket lam som er neste som skal få ny mor. Et lam fra siste fødte trillingkull eller flere, er aktuelt som adoptivlam.

Er det seminavkom, ønsker man kanskje å ta vare på alle lammene og ikke plassere noen i kopplambingen. Et tips kan være å ta ut fra Sauekontrollen en liste «Forventet lammingsliste» hvor du markerer ut mulige lam på forhånd som du vil sette over til fostermor, istedenfor at man vilkårlig tar et lam og gir til ny mor eller legger i kopplam bingen. Det er en stor fordel at lammet ikke er merket.

Er du så heldig at søyene lammer likt, kan man bare hente ut et lam fra en søye og legge rett over til fostermor.

 1. Når søya som en skal legge over til starter fødsel, er det viktig å ta vare på fostervannposen (den kan du ta vare på fra hvilken som helst sau)
 2. Fyll i lunkent vann i en stor balje, noen velger å ha Optimas hudvask i vannet, fordi det smaker godt, mens andre bruker kun vann.
 3. Hent lammet som skal settes inntil og vask lammet i vannet
 4. Hold godt over snutepartiet på lammet (pass på at det ikke blir kvalt). Hele lammet må være vått.
 5. Ha på fostervannet, særlig hode og rumpa, der slikker fostermor veldig.
 6. Det er viktig at fostermor ikke ser det nye lammet før det ligger bak henne. Det er derfor lurt å være to slik at den ene kan vende hodet til søya bort når fosterlammet kommer.
 7. Sett hånden i skjeden for å få litt pressveer slik at hun tror at hun føder. Samtidig legges lammet ved siden av henne.  Gå deretter ut av bingen. Følg med på at hun slikker det nye lammet, men forstyrr minst mulig.
 8. Adoptivlammet må ikke tømme juret til søya for råmjølk før hennes eget lam får. Det kan derfor være aktuelt å binde sammen beina til adoptivlammet til hennes eget lam har fått godt med råmjølk.
 9. Det er en fordel er om du kan legge over lam fra ei søye som lammer ca samtidig, men det fungerer også å legge over lam som er flere dager gamle. Det er enklere i store besetninger hvor det ofte lammer flere samtidig.
 10. Det er lurt å ikke sette i øremerke i store kull for tidlig i forhold til adopsjon fordi søya reagerer på øremerke og andre fremmedelementer. En kan eventuelt sette øremerke i to av lamma, og vente med å sette øremerke i lammet en har tenkt å adoptere bort. Merkeforskriften sier at lam skal merkes før de er 30 dager gamle
 11. Søyer med veldig sterkt morsinstinkt kan være vanskeligere å lure
 12. En søye med et lam får gjerne et stort lam selv. Det kan derfor være en fordel å ta det største lammet fra den du setter fra
 13. Merk fosterlam slik at det er lett å følge med på at fostermor passer på det og at lammet får suge, både i fellesbingen og også ute på vårbeiter etter slipp
 14. Når man går tilsyn i beitene er det viktig å følge med på at fosterlamma følger fostermor

Hvem blir fosterlam visavis kopplam?

Går søya som skal motta fosterlam i et fortrukkent sted i beite, prøver vi å legge over søyelam som vi ønsker å sette på. Det kan være et seminlam eller fra en annen veldig god søye som får tre.

Noen søyer lar vi gå med 3 lam fordi vi vet de har kapasitet til det. Før fjellsending blir alle lam vårveid og vurdert. Om det er noen som henger etter, blir det da tatt fra og plassert hos kopplamma.

Kopplam blir som regel tatt fra etter et døgn, slik at de har fått råmelk fra mor. Dersom det er to jamne lam og et stort eller lite, tar vi det som avviker fra de andre. Vi prøver også med smokk, og det lammet som tar smokken lettest, gir minst arbeid når de kommer inn på automaten. Så da kan det også være et kriterium. Er det et kull med semin eller andre gode gener, vurderes også dette både i forhold til kopplam eller som fosterlam. Kopplamma er jo som regel uaktuelle som avlsdyr.