Fagbibliotek for småfe - Drift

 • Felles rutinar for retur av ullne skinn

  (Oppdatert 01.09.20) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

 • Heimgjort er velgjort, rimeleg og praktisk

  (Sist endra 16.04.18) Jon Håvard Hågå er ein praktisk og nevenyttig sauebonde frå Lesja i Gudbrandsdalen. Vi var innom for ein saueprat i slutten av mai i fjor. Da var søyene ute på vårbeite, men Jon Håvard viste fram nokre heimlaga praktiske hjelpemidlar som har gjort livet som sauebonde på Hågå litt enklare, utan at det har kosta all verden.

 • Prøv italiensk raigras i år!

  (Sist oppdatert 01.06.17) Ettersom raigraset under våre forhold oftast blir dyrka som eittårig vekst, kan ein la dyra beite på raigraset så lenge dei er ute. Ei undersøking gjennomført av Nibio på oppdrag frå Nortura viser at når lamma får beite på italiensk raigras i tillegg til hå kan ein oppnå høgare tilvekst og betre slaktekvalitet, sjølv når vilkåra for haustbeiting på hå er uvanleg gode.

 • Logistikk og handtering av sau

  (07.02.17) Foredrag fra kongressen LAM 2017 om logistikk og handtering av sau v/Jo Agnar Hansen og Karin Johanna Mattsson, sauebønder frå Alvdal i Hedmark.

 • Praktisk bruk av gjetarhund

  (07.02.17) Praktisk bruk av gjetarhund – korleis komme i gang. Foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Cathinka Kjelstrup, rådgjevar gjetarhund NSG og Arne Loftsgarden, leiar i gjetarhundrådet i NSG.

 • Unngå hygienetrekk!

  (Sist endret 11.11.16) Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på kr 120 for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

 • Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma

  (08.07.16) Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg å klyppe dei reine på slakteriet, har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,2 % i 2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.