Fagbibliotek for småfe - Drift

 • Hvordan redusere lamminga om natta?

  (21.08.08) En undersøkelse vi gjennomførte sist vår der vi kartla driftsrutiner og lammingsfrekvens om dagen og natta, viser at endrede rutiner i fjøset kan påvirke lammingstidspunktet og redusere antall timer med nattevåk for sauebonden.

 • Korleis redusere feitt-trekket på lam?

  (21.07.07) Overfeite lam er ikkje kvalitetslam. Lam som har vore kvalitetslam, er ikkje det lengre når dei kjem til slakting. Forbrukarane vil ikkje ha overfeite lam og sauebøndene tapar på å ha dyra til dei kjem opp i feitgruppe 3 og oppover.

 • Haustvekter og slakteprosent på lam

  (21.08.07) I samband med haustslaktinga vil samanheng mellom levandevekt og slaktevekt vera eit interessant moment for sauehaldaren. Det er då forståeleg at når slakteresultatet er klart vert dette sett opp mot levandevekt.

 • Samdrift på sau – en løsning på utfordringene i sauenæringa?

  (21.08.07, sist endret 30.07.12) Saueholdet i Norge i dag preges av gamle fjøs og maskiner, kombinert husdyrproduksjon, deltidsbruk, lav inntekt, høy snittalder og avskalling. Samtidig viser samfunnet stort behov for sauen som beitedyr, og kvalitetsproduktene norsk ull og lammekjøtt. Hvordan møte denne utfordringen?