Aktuelt - nyhetssaker

Aktuelt stoff spesielt for eierorganisasjonen og tillitsvalgte.

 • Gode årsmøte!

  (17.06.21) Styreleder Trine Hasvang Vaags tale til Norturas årsmøte 2021

 • – Dyrevelferd og bærekraft er lønnsomt

  (05.05.20) Har Nortura råd til å være «best på alt»? Det spørsmålet stilte regionrådsleder Ole Johs. Egeland i Øst på årsmøtet. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen svarte at god dyrevelferd og bærekraft er en kontrakt med forbrukerne og det viktigste salgsargumentet i proffmarkedet.

 • Dialog om korona-støtte

  (01.05.20) For Nortura har de største virkningene av koronakrisen vært et sterkt fall i PROFF-markedet, som delvis har vært kompensert av økt salg i dagligvaremarkedet. Det er dialog med myndighetene om en kan få tilgang på statlig støtte i den neste krisepakken for næringslivet fra myndighetene.

 • Vil styrke eierengasjementet

  (30.04.20) Regionutvalgslederne understreket på årsmøtet denne uka at det er viktig for Nortura å styrke engasjementet blant eierne. Det blir et tema i arbeidet med vedtektsendringer og medlemsorganiseringen som styret har satt i gang.

 • Industriplan til sommeren

  (29.04.20) Den nye helhetlige industriplanen for Nortura legges fram i juni. Det varslet konsernsjef Anne Marit Panengstuen på årsmøtet.

 • Ingen utbetaling av medlemskapital

  (29.04.20) Årsmøtet i Nortura vedtok med 62 mot 35 stemmer å følge konsernstyrets innstilling om å la eiernes innskutte medlemskapital bli stående i selskapet i et år til. Mindretallet stemte for et forslag fra Nortura Agro om å utbetale nær 62,6 millioner kroner i medlemskapital, som også var konsernstyrets forslag før koronakrisen.

 • Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

  (28.04.20) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble gjenvalgt som nestleder på Norturas årsmøte som denne gang foregikk på Skype tirsdag 28. april. Nyvalgt i konsernstyret er Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.