Aktuelt - nyhetssaker

Aktuelt stoff spesielt for eierorganisasjonen og tillitsvalgte.

 • Innspillsmøte om endringsforslag i vedtektene

  Etter ett år med utredninger og medvirkningsprosesser i eierorganisasjonen, har konsernstyret fått fremlagt organisasjonsutvalget sin anbefaling til endringer og justeringer i dagens eierstruktur. Konsernstyret legger nå frem et forslag til vedtektsendringer som de ønsker å behandle på årsmøte i 2024.

 • Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

  (29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.

 • Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styret

  (19.09.23) Det er fremsatt krav om ekstraordinært Årsmøte i Nortura, med valg av styre som eneste sak. I den forbindelse fikk valgkomiteen den 5. september i oppdrag fra ordfører om å komme med en innstilling til det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøtet er berammet til 3. oktober.

 • Styreleder i Nortura fratrer

  (29.08.23) Trine Hasvang Vaag har meddelt selskapet at hun med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Nortura. Styrets nestleder Jan Erik Fløtre overtar som styrets leder frem til neste årsmøte. Første varamedlem Einar Meisfjord blir konstituert som fullverdig styremedlem ut inneværende valgperiode.

 • Bedret resultat og omsetningsvekst for Nortura

  (12.06.23) Omsetningen vokser med rundt en milliard kroner sammenliknet med første tertial i fjor, mens resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) øker fra 42 til 144 millioner kroner i samme periode.

 • Tiltakspakke på 400 millioner 

  (25.04.23) Konsernsjef Anne Marit Panengstuen presenterte på årsmøtet en tiltakspakke på 432 millioner kroner i 2023 for å styrke Norturas konkurransekraft. – Det er tiltak som er planlagt over tid og som får effekt i år. Det handler ikke bare om kostnadskutt, men også tiltak på inntektssiden, sa hun. 

 • – Hva skal til for å komme fram i skoa? 

  (24.04.23) Det svake fjorårsresultatet og manglende stabile resultater over tid opptok mange i debatten på Norturas årsmøte. Trekket i avregningspris fikk ikke like stor oppmerksomhet. 

 • – Hør på oss, bruk oss!

  (21.04.23) – Hør på hva vi har å si – og bruk oss! Det var den klare oppfordringen fra Vilde Bilstad og Mats Holand da de frontet Norturas nye Ungdomsutvalg på årsmøtet.