Aktuelt - nyhetssaker

Aktuelt stoff spesielt for eierorganisasjonen og tillitsvalgte.

 • Ny eiermodell vedtatt på årsmøtet

  (16.04.24) Nortura får ny eierorganisering fra 1. januar 2025. Den demokratiske kanalen for eierne blir nå en rett linje fra eiermøte i kretsen, gjennom regionrådet og til årsmøtet. De utøvende organene på de tre nivåene blir distriktsutvalg, arbeidsutvalg og konsernstyret.

 • Johan Narum ble valgt som styreleder i Nortura

  (10.04.24) Johan Narum (56) fra Kolbu på Toten ble valgt som styreleder i Nortura SA på Norturas årsmøte 10. april 2024. Narum har også tidligere, fra 2016 til 2020 vært i Norturas konsernstyre.

 • Utbetaling av medlemskapital til pensjonistene

  (09.04.24) Årsmøtet vedtok konsernstyrets forslag om å utbetale kr 27.086.720,- av innestående medlemskapital til pensjonistene. Utbetalingen er til aktive og utmeldte pensjonister som er fylt 70 år eller mer per 31.12.23, og utgjør totalt 2680 medlemmer og gjelder forfalt kapital.

 • Supplerende innstilling fra valgkomiteen i Nortura

  (05.04.24) – Valgkomiteen har, etter at Ivar Strand trakk seg, jobbet med en supplerende innstilling. En enstemmig valgkomite innstiller Tilde Sæther fra Midt som styremedlem for 1 år, sier leder i valgkomiteen, Borgny Kjølstad Grande.

 • Resultatforbedring i Nortura

  (14.02.24) Nortura leverer en resultatforbedring på over en halv milliard kroner i 2023. Driftsresultatet endte (EBIT) på 258 millioner kroner, og Norturas omsetning er for første gang over 30 milliarder kroner.