Nortura livdyrnytt april 2024

(15.04.24) Min side livdyr tas nå i bruk av flere og flere noe vi formidlere er svært glade for. Gleden ligger i flere årsaker, men det viktigste er oversikt og redusert tidsbruk som gjør at fellesskapet kan yte en bedre service og være mer tilgjengelig for andre viktige oppgaver til nytte for dere eiere. Løsningen er tilgjengelig dag/natt 52 uker i året!

Illustrasjonsbilde med storfe og smågris

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura

Innmeldinger/bestillinger og direkteleveringer blir synlig for alle formidlere umiddelbart de er lagt inn i Min side, og er det ønske om transport kan dette planlegges sammen med ordinær livdyrtransport. Det vil også videre i nær fremtid komme korrigerte omkostningssatser som klart premierer bruken av Min side for alle kategorier.

Min side livdyr har hatt sine «blåmandager», men har nå vært stabil og bra fungerende over tid. Har du fortsatt ikke prøvd, så prøv! Og får du det ikke til så ta kontakt Medlemssenter eller en livdyrformidler/rådgiver.

Griseprodusentene er de mest aktive, og bruker Min side livdyr klart mer en storfeprodusentene.

Det vil om kort tid bli lagt ut nye «lavterskel Teams-kurs» angående bruken av Min side livdyr. Følg med i kalenderen på Nortura Meldem, det vil også sendes ut informasjon på SMS. Foreløpig oppsatte datoer og tidspunkt:

  • Fredag 26.april, kl. 10.00-11.00
  • Tirsdag 30. april, kl. 14.00-15.00
  • Torsdag 2. mai, kl. 14.00-15.00
  • Tirsdag 7. mai, kl. 09.00-10.00
  • Tirsdag 14. mai, kl. 10.00-11.00

Se egen sak med møtelinker

Storfe

Fôringsdyr

Uke 13 ble de siste kalvene slakta som en del av markedsregulering for storfe, takk for bidrag. Videre er det noen utfordringer rundt ringormsituasjon i Trøndelag (soner). I Vestfold oppleves nå en «normalsituasjon» der alle kontaktbesetninger er utsjekka med påfølgende oppheving av ringormbåndlegging.

Totalt for Nortura er markedet i en ca. balanse. Noe underskudd i deler av Midt og Nord, noe overskudd i Øst, ca. balanse i Vest. Våre forbrukere vil etterspørre Gilde og norskprodusert storfekjøtt også i tiden fremover.

Markedssituasjon

Nord underskudd fôringsokser, ca balanse fôringskviger
Midt noe underskudd okse, overskudd kvige
Øst mindre overskudd okse og kvige
Vest ca balanse okse, overskudd kvige

Avlsdyr kjøtt

Årets fordeling av avlsokser er inne i den mest hektiske perioden. Ellers er det gode innmeldinger av både ungdyr og drektige, spesielt tungrase. Spesielt Øst har et stort utvalg, noe fra avvikling.

Ofte kan rekruteringsdyr eller avlsokse være helt i nærheten, formidlere har en god oversikt. Innkjøp av avlsdyr medfører risiko, begrens dette med å stille krav om veterinærattest, tenk også på hvordan denne fraktes fra selger til kjøper.

Markedssituasjon

Nord balanse
Midt overskudd alle kategorier
Øst overskudd spesielt drektige lett/tungrase
Vest noe overskudd drektig og, ellers ca balanse, underskudd noen kategorier

Avlsdyr melk

Den gledelige kvoteøkningen som begynte i 2023 har medført et nasjonalt underskudd av melkedyr. Dette gjelder i første omgang kurante lakterende kvige/ku og drektige dyr med kalving nå vår/sommer 2024. Nå begynner mange å få en rimelig god kontroll på årets prognose, har du/dere et kurant overskudd så meld inn dyr via Min side livdyr. Du kan også ta kontakt med formidler i området, de har detaljert oversikt, og kjøper kan være helt i nærområdet.

Markedssituasjon

Nord underskudd lakterende og drektig
Midt underskudd lakterende og drektig
Øst underskudd lakterende og drektig
Vest underskudd lakterende og drektig

Gris

Når jeg skriver mine bekymra tanker angående svinemarkedet så skal ikke det treffe dere som allerede har redusert slaktevekter eller redusert noe på smågrisproduksjon. Det gjelder dere andre.

Nå er vi i en fase der lager fylles, slaktegrisvekten reduseres sakte, det skyves slaktegris i forhold til slakting. At næringen nå i tillegg får en periode med et «slitende» overskudd av smågris er «trøbbel». 75-85 % av smågrisen går på faste avtaler og skaper mindre bryderi. Den uheldige «resten» som ukentlig er avhengig av et fungerende spotmarked har også sine puljer der smågris må selges for å plass, og en velfungerende dyrevelferd.

Smågris er det nærmeste vi formidlere kommer «ferskvare». I løpet av kort tid vokser smågrisen ut av sin kategori (25-35 kg).

Stort sett alle områder vil trenge fleksibilitet og kreative løsninger fra selger/kjøper om vi skal løse denne floken.

Markedssituasjon smågris

Område ordinær SPF
Nord  +/-  + 50
Midt    +140  +/-
Øst   +900  +/-
Vest + 1130 + 430

Generelt

Våren slår inn på svært ulike tidspunkt i vår langstrakte land. Men alle får en hektisk tid i løpet av 1-2 måneder. Alle har det best når markedet er i en ca. balanse, at overskudd av slakt i perioder kan skyves inn på fryselager er nødvendig og fornuftig.

Marked for både fôringsdyr og smågris har det best når det balanserer og kan ikke lagres eller fryses inn.

Å strekke slaktevekter unormalt, enten på gris eller storfe er heller ingen økonomisk genistrek. Meld inn over/underskudd på Min side livdyr, spørsmål angående marked avklares med formidler.

Ofte er selger/kjøper i nærområdet, og husk veterinærattest.

God vår!

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)