Regionutvalg Nord-Norge

Nord-Norge omfatter fylkene Troms og Finnmark, og Nordland.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Nord-Norge har følgende sammensetning
Bjørn Arne Skoglund

Leder

Bjørn-Arne Skoglund, Åse, 8484 Risøyhamn

Mob. 416 60 808
E-post

Ola Johansen

Nestleder

Ola Johansen, Kobbfoss, 9925 Svanvik

Mob. 952 44 426
E-post

 

AU-medlem

Bernhard Halvorsen, Moan 31, 9357 Tennevoll

Mob: 916 60 741
E-post

Håvard Knygh

AU-medlem gris

Håvard Knygh, Knyghveien 11 A, 8920 Sømna

Mob: 918 41 472
E-post

Sissel H. Johansen

AU-medlem egg

Sissel H. Johansen, Bjørnskinnveien 483, 8484 Risøyhamn

Mob. 481 50 062
E-post

Sverre Hågbo

AU-medlem storfe

Sverre Hågbo, 9321 Moen

Mob. 995 58 966
E-post

Sunniva Skogan

AU-medlem småfe

Sunniva Skogan, 9055 Meistervik

Mob. 468 18 947
E-post

Medlemmer i regionutvalget, pdf. 151 kb

Regionutvalgets valgkomite

Regionutvalg Nord-Norge består av følgende kretser:

 •   1 Øst-Finnmark
 •   3 Midt-Finnmark
 •   5 Vest-Finnmark
 •   6 Nord-Troms
 •   7 Ullsfjord
 •   9 Kåfjord
 • 10 Balsfjord, Storfjord
 • 11 Midt-Troms
 • 12 Astafjord
 • 13 Evenes og Tjeldsund
 • 14 Narvik og Ballangen
 • 15 Kvæfjord og Harstad
 • 16 Vesterålen
 • 17 Andøy
 • 18 Lofoten
 • 19 Nord-Salten
 • 20 Midt-Salten
 • 21 Beiarn
 • 22 Svartisen
 • 23 Nord-Helgeland
 • 24 Ytre Helgeland
 • 25 Vega
 • 26 Sør-Helgeland
 • 27 Bindal
 • 28 Hattfjelldal
 • 29 Vefsn og Grane