Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Presentasjoner fra fagmøter Sauekontrollen, Ammegeitkontrollen, Ajourføring åpen 23.01.24
Fôring Rett grovfôr til rett tid (oppdatert) åpen 13.09.23
Fôring Krevjande grovfôrsituasjon? åpen 07.09.23
Fôring Fôring av søye i lavdrektighet, med begrenset tilgang av grovfôr eller bruk av halm åpen 23.08.23
Presentasjoner fra fagmøter Min side for lammeringer åpen 16.08.23

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe