Økonomisk sauehald

Temahefte:

(18.01.18) Økonomi er læra om forvaltning av knappe ressursar. Det treng såleis ikkje berre vera i samband med pengar vi kan bruke omgrepet økonomi. Det å økonomisere med noko er difor å oppnå eit bestemt mål med minst mogeleg innsats. For dei som lever i pakt med naturen, er det dette det meste handlar om.

I dette temaheftet skal vi ta for oss dei faktorane som påverkar lønsemda i sauehaldet mest.

Det vi gjerne kallar nøkkelfaktorar.

Temahefte

 

» Økonomisk sauehald, pdf. 1 470 kb (åpnes i nytt vindu)

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: