Mindre lammetap

(21.01.10, endret 29.02.24) Dette temaheftet har som mål å gi kunnskap om hvordan en kan redusere lammetapet fra fødsel og til lamma slippes på sommerbeite. Om lag halvparten av det totale lammetapet skjer i denne perioden.

Her vil du finne stoff om uttak av livlam, fôring, hus og driftsforhold samt lammingshjelp. Du finner også stoff om fødselen og det nyfødte lammet og ei praktisk huskeliste for hva som skal være på plass før lamming.

Noen tall om lammetap

De sikreste tallene for størrelsen på lammetapet har vi fra Sauekontrollen, der antall dødfødte lam og lam tapt inne og på vårbeite registreres. I 2023 var 4,14% av alle lam fødte lam døde ved fødsel. Av dei levandefødte, døde 3,55 % før dei blir sleppte på vårbeite. Lammetapet holder seg forholdsvis stabilt, og det er et klart mål å redusere dette.  


» Mindre lammetap, pdf 9 490 kb (åpnes i nytt vindu)