Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(13.10.23) Det innføres effektivitetstillegg for sau og ungsau med kr 3,00 pr kg fra mandag 16. oktober, effektivitetstillegget står ut uke 45. I tillegg økes grunntilskuddet med kr 1,00 pr kg, til 3,50 for sau og ungau, mens grunntilskudd for vær settes til kr 0,00.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for sau/ungsau går opp med kr 3,00 pr kg fra mandag 9. oktober, dette grunnet økt engrospris. Fra uke 42 (16. oktober) innføres effektivitetstillegg på kr 3,00 pr kg for sau/ungsau, effektivitetstillegget står til og med uke 45, samtidig går da grunntilskuddet opp med 1 kr fra uke 42.
  • Avregningsprisen for lam går ned med 50 øre pr kg fra mandag 25. september, grunnet redusert engrospris. I tillegg reduseres grunntilskuddet med 50 øre, og sesongtillegget med 50 øre. Uke 39 er siste uke med sesongtillegg for lam.
  • Avregningsprisen på lam reduseres med kr 0,70 pr kg fra mandag 18. september grunnet redusert engrospris. Samtidig reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 pr kg til kr 1,00. Dette er ihht prisløype.
  • Avregningsprisen for lam går ned med kr 1,80 pr kg fra mandag 11. september. Dette pga redusert engrospris med kr 0,80 pr kg og økt omsetningsavgift med kr 1,00 pr kg. Samtidig går sesongtillegget på lam ned fra kr 2,00 til kr 1,50 pr kg denne uken.
  • Avregningsprisen for lam går ned med kr 2,80 pr kg, og sau går totalt ned med kr 8,00 pr kg fra mandag 4. september, nedgangen er grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift, samtidig som grunntilskudd går ned for både lam og sau, og perioden med effektivitetstillegg på sau er over for denne omgang. Effektivitetstillegg innføres igjen fra uke 42.
  • Avregningsprisen for lam går ned med kr 1,00 pr kg fra mandag 28. august grunnet redusert engrospris, dette er ihht prisløypen.
  • Avregningsprisen for lam går ned kr. 0,50 pr kg fra mandag 21. august grunnet redusert engrospris, dette er i henhold til prisløypen. 
  • Avregningsprisen for lam økes med kr. 1,00 pr kg fra mandag 31. juli, grunnet redusert omsetningsavgift. I tillegg innføres sesongtillegg med kr. 2,00 pr kg fra samme dato, sesongtillegget står til og med uke 36, deretter en nedtrapping - se lammesesongheftet.
  • Avregningsprisen forn lam, ungsau og sau økes i de høyeste klassene og reduseres i de lavere klassene fra mandag 3. juli. Det henvises til prislistene for detaljer. Endringen skyldes redusert engrospris for lam, økte slaktekostnader, økt trekk for inntransport, økt forskningsavgift samt endring på differensiering mellom klassene.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.