God økonomi med å vera med i lammering

(01.07.21) Oppslutnaden om lammeringane kryp oppover. Over 81 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2020 kom frå ein sauebonde organisert i lammering. Medlemskapet i lammeringen gjer noko med kvaliteten på lamma som sauebonden leverer og utbetaling av tilleggsytingar.

Sau og lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Tabellen nedanfor syner høgare utbetaling av kvalitetstillegg, samstundes som også puljetillegget er større hjå lammeringmedlemmene. Høgare sesongtillegg tyder også på at lammeringmedlemmene kjem tidlegare i gang med slakting om hausten.

Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, eller vil starte ein lammering.

Resultat innanfor og utanfor lammering i 2020:
Andel i lammering 81,1 %  
Utanfor lammering 18,9 %  
Kvalitet lam Innanfor lammering Utanfor lammering
Vekt, kg 19,3 17,23
Klasse R R-
Fettgruppe 2+ 2+
Andel Stjernelam 90 % 78 %
Andel Gourmetlam 64 % 46 %
Økonomi lam Innanfor lammering Utanfor lammering
Avregningspris pr lam 765 642
Puljetillegg 32 18
Sesongtillegg 12 7
Kvalitetstillegg stjernelam 42 31
Kvalitetstillegg gourmetlam 25 17
Lammeringstillegg 15  
Økonomisk resultat pr lam*) 891 715
Forskjell pr lam 176  

*) I tillegg kjem kvantumstillegg

Relatert informasjon