God økonomi med å vera med i lammering

(05.07.23) Vel 80 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2022 kom frå ein sauebonde som er organisert i lammering.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Lammeringorganiseringa ser ut til å heve slaktekvaliteten på lam og utbetalinga av tilleggsytingar. Tabellen nedanfor syner høgare utbetaling av kvalitetstillegg, samstundes som også puljetillegget er større hjå lammeringmedlemmene.

Høgare sesongtillegg tyder også på at lammering medlemmene kjem tidlegare i gang med slakting om hausten. 

Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, eller vil starte ein lammering.

Resultat innanfor og utanfor lammering i 2022:

Andel i lammering

81,4%

 

Andel utanfor lammering

18,6 %

 
Kvalitet lam Innanfor lammering Utanfor lammering
Vekt, kg 19,03 16,98
Klasse R R-
Feittgruppe 2+ 2+
Andel Stjernelam 92 % 81 %
Andel Gourmetlam 60 % 41 %
Økonomi lam, kr Innanfor lammering Utanfor lammering
Avrekningspris pr lam 946 810
Puljetillegg 46 21
Sesongtillegg 14 9
Kvalitetstillegg Stjernelam 41 31
Kvalitetstillegg Gourmetlam 34 22
Lammeringstillegg 15  
Økonomisk resultat pr lam*) 1097 894
Forskjell pr lam 203  

*) I tillegg kjem kvantumstillegget