Temahefte småfe

Temaheftene ligger her i pdf-format, du kan skrive de ut direkte, eller ta kontakt med din rådgiver for å få de tilsendt.

  • Gode råd ved bygging av sauefjøs

    (26.06.12) Team småfe har i dette dokumentet brukt den allsidige kunnskapen som finst i gruppa til å lage felles tilrådingar ved planlegging av gode sauefjøs. Vi sette som krav at tilrådingane skal stimulere til god helse og dyrevelferd hjå sauen og rasjonelle løysingar for sauebonden, samstundes som vi også skal fokusere på kostnader.

  • Utvortes parasittar hos sau

    (30.08.07) Fleire utvortes snyltarar (utøy) kan finnast i ullhamen og på huda hos sau. Desse kan føra til skade på ulla og huda, eller til meir alvorleg sjukdom.