Gourmet- og Hverdagslam tek over lammesalet

(19.10.21) Da er det meste av slaktedata for veke 40 (4. - 10. oktober) inne i slaktestatistikken. Denne veka slakta Nortura 60 000 lam med medel slaktevekt på 18,5 kg, medel feittgruppe 2+/2 (5,7) og medel klasse R (7,9).

Sau med lam på skogsbeite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

Nesten 90 % av lammeslakta var Stjernelam, så det er mest fine slaktemogne lam som blir slakta nå også. Lammeslaktinga er større nå enn på same tid i fjor, så forskjellen frå fjoråret minkar.

Vi har salsstatistikk t.o.m. veke 41 (17. oktober). Salsstatistikken samanliknar like vekenummer. Vi ser nå at salet til daglegvare minkar på grunn av mindre sal av sesongprodukta. Da er det bra at Nortura har fått etablert Hverdagslam og Gourmetlam. Desse vil overta for sesonglammeprodukta framover. Salet gjennom andre salskanalar, både storhushaldning og industri, held seg veldig godt oppe nå seint i sesongen. Salsauken hittil (veke 32-41) er difor framleis på 14 %. Det er vi godt fornøgde med.

Vi er nå inne i ei stor slakteveke (veke 42, 18. - 24. oktober). Det er fullt trykk på saueslakting saman med stor lammeslakting. Ca 52 000 lam og 15 000 sau er planlagt slakta denne veka. Det er planlagt innfrysing av 5 500 lam på reguleringslager, medan all sauen går til eige skjering eller blir seld til industrikundane. 

Innfryinga på reguleringslager var minst dobbelt så stor på same tid i fjor. Vi har difor framleis ein god marknadssituasjon for lam. Dette gjer at konsernstyret i Nortura har vedteke auka medel engrospris for lam med kr 2,60 for fyrste halvår 2022. Det er også god etterspørsel og førebels ingen innfrysing av sau på reguleringslager. Nortura Totalmarked kjem attende med prisløypa på lam og engrosprisendring og prisløype på sau seinast innan 1. november. 

(Det manglar ca. 2000 lam i denne slaktestatistikken på veke 40).

Statistikk

Graf slaktestatistikk

Oversikt veke 26 - 40, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 39, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 38, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 37, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 36, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 35, pdf. 414 kb

Oversikt veke 26 - 34, pdf. 413 kb

Statistikk frå Animalia (ekstern lenke)

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)