Rutine for kjøp og utsending av Signal-merker (returmerker)

(15.10.20) Fra høsten 2020 blir det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker (returmerker). Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg.

I Nortura har vi fram til nå kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Dette tar mye tid og koster penger for felleskapet, både i innkjøp av merker og porto. I tillegg har Posten lagt om sine rutiner så sendinger tar lengre tid fram til mottaker, og det har hendt at Signal-merkene ikke er på plass når slaktedyrene skal leveres.

Bestilles nå direkte fra deg som produsent

Vi har derfor sett oss om etter nye måter å sende ut Signal-merker på, som fungerer bedre både for deg som bonde og Nortura. Løsningen blir nå at du selv bestiller merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender også merkene ut til deg.

Bestilling må nå altså gjøres av deg selv, og ikke av lammeringslederne eller via Nortura Medlemssenter.

Bestill samtidig med de vanlige øremerkene

Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

Årets sauemerkekampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november.

Signalmerker

Beskrivelse

Blå Combi Signal – VILLSAULAM

Blå Combi Signal – VILLSAULAM

Grønn Combi Signal – RETURSLAKT

Grønn Combi Signal – RETURSLAKT

Gul Combi Signal – ØKOLOGISK

Gul Combi Signal – ØKOLOGISK

Hvit Combi Signal – NISJESLAKT

Hvit Combi Signal – NISJESLAKT

Oransje Combi Signal – NORSK PELSSAULAG

Oransje Combi Signal – NORSK PELSSAULAG (skinn som skal sendes til Donnia i Sverige)

Rød Combi Signal – RETURSKINN

Rød Combi Signal – RETURSKINN

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)