Norilia har økt prisen på den fineste C1 ulla

(Oppdatert 22.09.21) Det er høy etterspørsel etter den fineste C1 ulla, C1F. Norilia ønsker derfor å stimulere til produksjon av denne kvalitetsulla og har økt prisen på C1F med kr. 2,50 pr kg fra 30. august.

Kvit crossbred

Ulltilskuddet fra staten på C1 (høstull crossbred) og F1 (høstull av spælsau) er også økt med kr 0,50 pr kg. Ny utbetaling til produsent fra 30/8 2021 er da:

    Avregn. pris 
Norilia
Pristilskudd 
fra 1. sept.
Avregningspris 
NY
Helårsull av crossbred type Material navn      
Klasse A1 UVASKET ULL 1,50 53,00 54,50
Vårull av crossbred type        
Klasse B1 UVASKET ULL 0,00 47,00 47,00
  B2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
Høstull av crossbred type        
Klasse C1 UVASKET ULL 3,50 53,00 56,50
  C1L UVASKET ULL 3,50 53,00 56,50
  C1F UVASKET ULL 5,50 53,00 58,50
  C2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
  C1S UVASKET ULL 0,00 30,00 30,00
  C1SL UVASKET ULL 0,00 30,00 30,00
  C2S UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
Høstull av Spelsau        
Klasse F1 UVASKET ULL 2,50 47,00 49,50
  F1F UVASKET ULL      
  F2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
  F1S UVASKET ULL 0,00 30,00 30,00
  F1P UVASKET ULL 2,00 30,00 32,00
  F1P UVASKET VÅRULL 2,00 30,00 32,00
  F1V UVASKET ULL (mørk) 0,00 0,00 0,00
  F1V UVASKET ULL (lys) 0,00 0,00 0,00
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier        
Klasse G UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
Klasse V UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
Frasortert ull        
Klasse H1 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
  H2 UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
  H3 UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00

Å ta vare på ullkvaliteten det viktigste for et godt ulloppgjør
For produsentene vil det fortsatt være svært viktig å ta vare på ullkvaliteten for å oppnå et godt ulloppgjør. For å ta vare på ullkvaliteten, er det særlig viktig å unngå å få rusk i ulla i form av høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrer eller at ulla blir veldig skitten.

Dersom man har hvit høst- eller helårsull av crossbred-type som genetisk sett er god nok til å havne i klasse 1 (klasse C1), vil man tape over kr. 50,- per kilo om ulla blir klasset ned på grunn av at den er svart i tuppene, har vegetabiler eller er filtet. For 100 kilo ull vil det kunne gi et tap på mer enn kr. 5.000,-