Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nortura Årsmelding

  Nortura SA er et resultat av fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Nedenfor finner du hver av selskapenes årsmeldinger tilbake til 2003, samt for Nortura BA fra 2006 - 2008 og Nortura SA fra 2009 fram til siste år.

 • Kvantumstillegg for 2022 avregnet

  (01.03.23) Nortura har avregnet kvantumstillegg for 2022 for gris, småfe, storfe og egg. Utbetaling av kvantumstillegget er som ordinær avregning, 12 dager etter avregningsdato, og blir dermed 11. mars for småfe, storfe og gris og 12. mars for egg.

 • Gode øyremerkevaner

  (Oppdatert 01.03.23) Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

 • Kretsmøter i Nortura SA 2023

  (07.02.23) Invitasjonen til årets kretsmøter er sendt ut til alle eiere på e-post, invitasjonen inneholder tid- og møtested, valgkomiteinnstilling og eventuell tilleggsinformasjon for møtet i din krets.

 • Forenkla ROS-analyse for 2022

  (17.02.23) Det blir jobba for fullt med utvikling av ny Min Side for småfe. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) skal også kome her i ny versjon. Inntil det skjer, så send slike henvendelse til Nortura Medlemssenter om du ønsker ditt resultat.

 • Nisjeslakt

  (Oppdatert 16.02.23) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 16.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris fra 16. februar.