Bli med å bli kjent med Nortura!

(15.11.23) Ungdomsutvalget i Nortura inviterer til ei samling for deg som er fra 25 år og nedover, enten du er bonde eller skal ta over i nærmeste framtid (ca. 2 år). 

Samlinga foregår på Quality Airport Hotell Stavanger, 24.01.2024 - 25.01.2024.

Her har du en unik mulighet til å bli kjent med Nortura som organisasjon, men også med andre unge bønder i landet. Det blir også mulighet til å bli mer kjent med ungdomsutvalget og hva vi jobber med.

  • Hva vil det si at vi er et samvirke
  • Vår rolle som markedsregulator
  • Kom og bli inspirert, og bli med å diskutere hvordan Nortura bør sko seg for fremtiden
  • Få inspirasjonsforedrag fra andre unge bønder
  • Møte styreleder og konsernsjef i Nortura

Det blir en egenandel for samlingen på kr 1500,- som faktureres per deltaker. 

Bindende påmelding innen fredag 8. desember!

Påmelding til samlingen
 

Program onsdag 24.01.24

10.00-10.10

Velkommen

10.10-10.25

Presentasjon av ungdomsutvalget

  • Hvem er vi og hva jobber vi med?

10.30-11.30

Velkommen til Nortura. v/ Styreleder Jan Erik Fløtre

  • Samvirke – Hvorfor?
  • Hva er bra og hvordan kunne vi bli bedre på
  • Demokratiet i Nortura – oppbygning

11.30-12.30

Lunsj

12.30-13.30

Prissetting  PGE - eks pr dyreslag. Markedssituasjonen v/ Hilde-Kari Skarstein, Nortura Totalmarked

13.30-14.00

Pause

14.00-15.45

Gruppearbeid

15.45-16.00

Pause

16.00-16.30

Oppsummering fra gruppearbeidet

16.30-17.30

Inspirasjonsforedrag fra en ung bonde. v/ Marthe Holte Sirivik

17.30

Møteslutt

19.00

Middag med egen vri

Program torsdag den 25.01.24

09.00-10.00

Bærekraft på gårdsnivå v/ Cecilie A. Hultmann og Mats Holand

10.00-10.30

Pause

10.30-11.30

Bruk av sosiale medier som husdyrprodusent.

  • #ungnorturabonde

11.30-11.45

Pause

11.45-12.45

Timen med konsernsjefen inkl. spørsmål fra salen v/ Konsernsjef Anne Marit Panengstuen

12.45-13.00

Avslutting

13.00

Lunsj og hjemreise