I løpet av sommeren kan lammeringmedlemmene melde inn selv på «Min side»

(05.07.23) Det er mye informasjon som skal legges inn ved innmelding. Det kan være avtaler av ymse slag, ulike kategorier dyr og ikke minst, matkjedeinformasjon (MKI-avvik).

For å lette jobben for lammeringlederne, vil det i løpet av sommeren bli lagt til rette for at det enkelte lammeringmedlem kan legge inn innmeldinga selv og sende til lammeringlederen.  

Rutinen blir slik: 

  1. Lammeringlederen må klargjøre for innmelding ved å legge ut et «utkast» til innmelding til alle som er tilknyttet lammeringen ved å bruke «Planlegg slakt»-knappen. Han må da gi beskjed til sine medlemmer f.eks. med en SMS, at nå er det klart for innmelding 
  2. Lammeringmedlemmene vil da finne «utkastet» hos seg. De kan nå registrere det de skal slakte, inkludert alle avtaler, skavanker osv (MKI-avvik).  Dersom noen av medlemmene i ringen ikke skal melde inn dyr denne uka, avviser de sitt utkast. Leder vil da få beskjed om dette.  
  3. Når dette er gjort, vil leder finne innmeldingene hos seg og kan i samråd med medlemmene i ringen gjøre endringer slik at innmeldingene passer til f.eks. pulje- eller bilstørrelse. 
  4. Lammeringleder melder inn lasset til Nortura og lammeringmedlemmene finner igjen innmeldingen på sin «Min side».  

Lammeringlederne kan også fortsette som før å legge inn innmeldingene for sine medlemmer. Her må medlemmene i ringen og leder bli enige om hvilke rutiner de ønsker å ha.  

Eksempel:  

Her har lammeringlederen laget et utkast han har kalt «1.levering høst 2023» 

Medlem finner utkastet igjen på sin «Min side». Medlemmet kan nå velge å avvise utkastet dersom han ikke skal levere noe, eller melde inn slakt. Bildet hos leder og medlem ser nesten likt ut, men medlem har ikke «Planlegg slakt»-slakt knappen. 

Før medlemmet har registrert dyr:

Etter at medlemmet har registrert dyr:

Leder ser nå at det er meldt inn slakt på utkastet «1.levering høst 2023», men kan ikke i dette bildet se hvem som har meldt inn, bare at det meldt inn 22 dyr.  

Ved å trykke på utkastet «1. levering høst 2023», ser leder hvem som har meldt inn og hvilke kategorier småfe som er meldt inn. Det er lammeringmedlemmet «HER» som har meldt inn 20 lam og 2 sau, mens lammeringmedlemmet «MAT» ikke har meldt inn noe.  

Så kan lammeringleder justere innmeldingene og/eller legge inn manglende innmeldinger i samråd med sine medlemmer og sende den til Nortura når han er ferdig.

Innmeldingen vises da på «Min side» til det enkelte lammeringmedlem.

 

Innmeldingsløsning for småfe

16. august 2022 ble ny innmeldingsløsning for småfe lansert som blir første del av nye Min side.

Se mer informasjon om løsningen, samt film om hvordan løsningen fungerer.

Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. Hvordan bytte nettleser på mobil (Google)

Gå til Min side

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)