Matkjedeinformasjon (MKI) og transportdyktighet

(01.07.21) Fra nyttår 2021 har Mattilsynet, Nortura og andre private slakterier startet å snakke om MKI. Hva er det? Og hvorfor snakker vi om det nå?

Lekende lam. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

La oss starte med det første først. Matkjedeinformasjon, ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme syk dommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri.
Denne informasjonen skal slakteriene og Mattilsynet ha senest dagen før dyret blir slaktet. Slik kan man sikre at dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet antibiotika behandling, eller at buskaper med restriksjoner, ikke blir slaktet og kommer inn i varestrømmen.

Dette gjør at vi i Nortura har justert på noen av våre rutiner. Nytt av året er at du som Nortura-bonde allerede ved innmelding skal fortelle om noen av dyra leveres med avvik. Når våre transportplanleggere får denne informasjonen på forhånd, kan de legge opp til en mer tilrettelagt transport for dyr med avvik, slik regelverket krever.

Hva er nytt i forbindelse med innmelding av småfe på «Min side»?

Først må du vurdere om alle slaktedyra dine er transportdyktige. Mattilsynet har laget en rettleder til hjelp for å vurdere dette. Den finner du ved å gå inn på Medlems portalen og søke på «Transportdyktighet». Dette kravet har selvsagt alltid vært der.

Det nye er at dyr med avvik, men som du likevel vurderer som transportdyktig, skal det varsles om til Nortura. På «Min side» kan du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn og annet. Ved innmelding til slakt på «Min side» huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du nummer på øremerke. Er det lammeringleder som melder inn dyr på vegne av deg, så må du informere om type avvik og individnummer til han/henne.

Småfe med avvik skal merkes

Småfe med avvik skal også merkes, f.eks. med rød vannfast tusj i panna, slik at sjåføren kan sjekke dyrene og vurdere om de er transportdyktige. Det er sjåføren som til sist avgjør om dyret kan bli transportert. Tilsynsveterinær skal også kontrollere dyrene når de kommer på slaktefjøs.