Matkjedeinformasjon (MKI) og transportdyktighet

(06.07.22) Matkjedeinformasjon, ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri.

Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Denne informasjonen skal slakteriene og Mattilsynet ha senest dagen før dyret blir slaktet. Derfor sjekker Nortura MKI på alle besetninger som har innmeldt dyr. Slik kan man sikre at dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet antibiotikabehandling, eller at buskaper med restriksjoner, ikke blir slaktet og kommer inn i varestrømmen.

Du må også ved innmelding fortelle om noen av slaktedyra har avvik. Når våre transportplanleggere får denne informasjonen på forhånd, kan de legge opp til en mer tilrettelagt transport for dyr med avvik, slik regelverket krever.

Først må du vurdere om alle slaktedyra dine er transportdyktige. Mattilsynet har laget en rettleder til hjelp for å vurdere dette. Den finner du ved å gå inn på Medlemsportalen og søke på «Transportdyktighet».

Dyr med avvik, men som du likevel vurderer som transportdyktig, skal det varsles om til Nortura.

På ny elektronisk innmelding kan du melde fra om en eller flere av følgende tilstander: Svakhalthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittendesting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn og annet.

I tekstfeltet skriver du nummer på øremerke. Er det lammeringleder som melder inn dyr på vegne av deg, så må du informere om type avvik og individnummer til han/henne.

Småfe med avvik skal merkes

Småfe med avvik skal også merkes, f.eks. med rød vannfast tusj i panna, slik at sjåføren kan sjekke dyrene og vurdere om de er transportdyktige. Det er sjåføren som til sist avgjør om dyret kan bli transportert.

Tilsynsveterinær skal også kontrollere dyrene når de kommer på slaktefjøs.