Leveringsvilkår for småfe 2022

(06.07.22) I årets leveringsvilkår for småfe har Nortura økt Gourmetlamtillegget med kr 1 pr kg, men også skjerpet kravene til vekt og klasse for å få tillegg. Kravet til fettgruppe for å oppnå Gourmetlamtillegg settes nå likt som for Stjernelam.

Foto: Linn Hege Engen, Nortura


Fullstendige leveringsvilkår for småfe finner du i informasjonsheftet på side 3.

Pristillegg ullne skinn

I heftet henvises til nye priser i høst. Fra 5. september er disse prisene gjeldende:

 • Pelssauskinn: kr 250
 • Farga spælsauskinn: kr 200
 • Villsauskinn: kr 60
 • Statstilskudd: kr 70

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Nortura-sauebøndene fekk i 2021 utbetalt i middel kr 8,05 per kg lammeslakt i form av tilleggsytingar. Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau- og lammeslakt til Nortura.

Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris.

Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen ved å utnytte leveringsvilkåra. Vi føreset slaktevekt som i 2021 i Nortura (18,9 kg), levert i Gourmet lam-perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg saue- og lammeslakt til Nortura.

 • Puljetillegg: (kr 10-60,- per dyr): kr 0,53-3,17 pr kg
 • Tillegg Stjernelam: kr 2,50 pr kg
 • Tillegg Gourmetlam: kr 3,00 pr kg
 • Kvantumstillegg min. 1000 kg slakt: kr 0,40-1,70 per kg
 • Lammeringstillegg (kr 15 per dyr): kr 0,79 pr kg
 • Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,63 pr kg
 • Sum: kr 7,85-11,79 pr kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosen blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i veke 35 betale seg med i underkant av kr 73,- pr kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.