Fluelarver på sau

(01.07.09) Fluelarveangrep er allerede registrert på Sørvestlandet. Dette er et stort velferdsproblem for sauene og fører til mange bekymringer og ekstraarbeid for eierne. Det finnes dessverre ingen tiltak som både er effektive, enkle og uten bivirkninger. Noen tiltak vil likevel kunne redusere omfanget.

Av: Siv Svendsen, tidl. spesialveterinær

Sau med tørr og ren ull vil vanligvis ikke utsettes for fluelarveangrep. Fuktig og skitten ull vil gjøre forholdene mer attraktive for fluene som trives best i varmt og vindstille klima.

(artikkelen fortsetter under bildet - klikk på bildet om du vil se det i større format)

Fluelarver (klikk for stort bilde)

Hva kan gjøres?

Ikke-medikamentelle tiltak
I og med at fuktig og skitten ull er et attraktivt sted for fluene å legge egg, vil klipping av ulla på utsatte områder kunne avhjelpe problemet en del. Før søyer og lam slippes til skogs kan de derfor med fordel klippes en ekstra gang rundt halen, nedover lårene og på krysset. Dette er selvsagt arbeidskrevende, men i områder hvor fluelarveangrep er et problem, bør en forsøke dette. Alternativt, eller som et tillegg, kan dyra klippes tilsvarende utpå sommeren.

Rydding av beitet for kratt vil redusere både flått- og fluelarveproblemene.

Unngå diare. Riktig behandling mot innvollssnyltere er viktig. Bråe fôrskifter må også unngås.

Dyr med sår skal ikke slippes på utmarksbeite før sårene er helet.

I perioder hvor risikoen er stor for angrep må en ha ekstra hyppig tilsyn med dyra for å oppdage sjuke dyr, da disse ofte vil trenge behandling for å overleve.

Å fjerne kadavre og angrepne dyr er viktig for å hindre videre oppformering av fluene.

Medikamentelle tiltak
Forebyggende tiltak i form av medikamentell behandling med midler som i varierende grad hindrer fluene å sette seg på dyret, har vært vanlig. Effekten av slike medikamenter varierer etter type medikament og ikke minst etter type vær.

I Norge er det godkjent to preparater: Coopersect og Bayticol som er såkalte ”hell på” preparater som har en avvisende effekt på fluer. Der det er store problemer er det forsøkt med andre midler som veterinæren har tatt inn på registreringsfritak. Før ble Neocidol ble brukt til forebygging, men nå er det ikke tilgjengelig. Innholdet er et organofosfat som er en nervegift.

Det finnes alternative preparater med samme innholdsstoff, men disse har en mye sterkere konsentrasjon. Fra utlandet finnes det rapporter om bivirkninger hos bonden. Disse bør derfor brukes med ytterste forsiktighet og etter å ha lest bruksanvisningen svært nøye.

Dessverre er effekten av preparatet ofte borte når problemet er størst, nemlig på sensommeren. For å få tilstrekkelig effekt er det derfor nødvendig å sanke dyra for behandling på strategiske tidspunkt.

Rapporter forekomsten
Skriv opp alle tilfellene i helsekortet (Kode 293). Det er da viktig å kun rapportere dyr som angripes mens de enda er i live, da et kadaver naturlig nok vil angripes innen kort tid. Dersom vi kunne få tall på omfanget gjennom rapportering til Sauekontrollen, kunne vi se på variasjoner mellom år og områder.

Også i forhold til legemiddelbransjen er slik dokumentasjon viktig for å kunne sikre tilgangen på virksomme medikamenter.