Pris og tilskudds-endringer på småfe i første halvår 2023

(19.12.22) Nortura har tidligere presentert engrosprisløypa for sau og lam for første halvår. Nå har konsernstyret vedtatt budsjett og hatt en gjennomgang av nettonoteringa. Vi kan dermed presentere prognose for endringer avregningspriser for første halvår. Vi tar også med endringer i tilskudd som Nortura betaler ut på vegne av staten.

Lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Lam

Dato

Årsak til endring

Endring

Mandag 2. januar

Endring i engrospris og nettonotering + kr 3,41

Endring i grunntilskudd + kr 1,20

+ kr 4,61

Mandag 29. mai

Endring i engrospris

+ kr 4,00

Fra nyttår økes også kvalitetstilskudd lammeslakt med kr. 75,- pr lam klasse O+ og bedre. Nytt kvalitetstilskudd blir da kr. 525,-

Sau og ung sau

Dato

Årsak til endring

Endring

Mandag 2. januar

Endring i engrospris og nettonotering

+ kr 1,05

Vær

Dato

Årsak til endring

Endring

Mandag 2. januar

Endring i engrospris og nettonotering

+ kr 0,05

Mandag 27. februar

Endring i grunntilskudd

+ kr 5,00

Geit

Dato

Årsak til endring

Endring

Mandag 2. januar

Endring i engrospris og nettonotering

+ kr 1,32

Kje

Dato

Årsak til endring

Endring

Mandag 2. januar

Endring i engrospris og nettonotering

+ kr 0,01

Fra nyttår økes kvalitetstilskudd kjeslakt med kr. 50,- pr kje over 3,5 kg. Nytt kvalitetstilskudd blir da kr. 350,-