Organisasjonshåndbok Nortura SA

 

Viktig jobb – i et stadig viktigere selskap

Nortura er et av Norges største og viktigste selskap - både for bonden og forbrukeren. Det er Nortura som gir bønder trygghet for at det skal være mulig å drive kjøtt- og eggproduksjon uansett hvor du bor i landet vårt. Det er Nortura som har de desidert sterkeste og best likte merkevarene. Det handler naturligvis mye om smak, kvalitet og utvalg. Men ikke minst handler det om at det er vi som kan garantere forbrukeren at det er norske bønder som har produsert råvarene.  

Dette er det selskapet du nå skal være med på å styre utviklingen i. Et selskap som også skiller seg fra våre konkurrenter ved at det både eies og styres av bønder. Som tillitsvalgt i dette selskapet har du tatt på deg en viktig og krevende jobb - for uten engasjerte og aktive tillitsvalgte klarer vi heller ikke å kapitalisere på samvirkemodellen.

Men selv om motivasjonen og engasjementet er der, kan det være krevende å komme i gang. Hvilke forventninger er knyttet til den rollen jeg er valgt inn i? Hvem kan jeg spørre - og hvem kan bistå meg? Denne håndboka er laget for å være et enkelt hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Nortura.

Vi starter med formålet og verdigrunnlaget vårt. Videre finner du en oversikt over medlemsorganisasjonen. Hvor befinner du deg i den strukturen, og hvilke oppgaver og forventninger er det knyttet til den rollen du er valgt inn i? Dette finner du ganske detaljert beskrevet på sidene fra 8 til 15 (trykket versjon), samt i vedtektene fra §20 til §28. Instruksene til Norturas ulike komiteer og utvalg finner du bakerst i heftet, eller på lenkene under.

Håndboka inneholder også en oversikt over tillitsvalgte i Nortura, fra styret til og med lederne i våre 138 kretser. I tillegg finner du kontaktinformasjon til oss som jobber på medlemsområdet. En viktig del av vår jobb er å være bindeleddet mellom dere tillitsvalgte og selskapet. Ta derfor kontakt. Det er derfor vi er her.

Lykke til med jobben som tillitsvalgt i Nortura!

TOR OLAV BRANDTZÆG
Organisasjonssjef Nortura SA
 

Innhold 

Viktig jobb – i et stadig viktigere selskap 
Nortura – bondens eget selskap
Ett Nortura – sterkt og lønnsomt
Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang
Nortura trenger en aktiv og engasjert eierorganisasjon
Organisasjonen
Nærmere om medlemsorganisasjonen
Tillitsvalgtopplæring
Godtgjørelse for tillitsvalgte i Nortura

Tillitsvalgte i Nortura

Administrativ organisering 

Vedtekter for Nortura SA
Instruks for valgkomiteen i medlemskrets
Instruks for valgkomiteen i regionutvalget
Instruks for valgkomiteen i Nortura SA
Instruks for kontrollkomiteen i Nortura SA
Instruks for fagutvalgene i Nortura SA
Votering og valg