Nortura – bondens eget selskap

Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at vi eies av bønder og styres av bønder.

Dette gjenspeiles også i selve formålet til Nortura: Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon på kort og lang sikt.

I en lang verdikjede som starter i fjøset og ender i butikken er det viktig at målet er det samme i alle ledd. Et selskap der produsenten av råvaren også eier og styrer både industrien og merkevarene, er den beste garantien for at det faktisk skjer.

For å oppfylle formålet skal vi:

  • Ha de sterkeste merkevarene
  • Ha de mest fornøyde forbrukerne
  • Ha den mest effektive driften
  • Ha de beste medarbeiderne
  • Ha aktive eiere med høy kompetanse og god forståelse for Norturas styring og drift

 

Logo

Relatert informasjon