Hvem kan handle i medlemsbutikken


Konsepter for medlemsbutikkene våre

Tilbud for ansatte og eiere m/familie, vikarer, datterselskap, samarbeidspartnere

 • Ansatte m/familie (må oppgi ansattnummer til den ansatte).
  • Med familie menes ektefelle/samboer, foreldre, barn og stebarn.
 • Eiere med familie (se over) får handle (må vise at de er tilknyttet gården ved å oppgi nummeret til eieren).
 • Tidligere eiere som har avviklet husdyrholdet som var grunnlag for medlemskapet.
 • Inntransportsjåfører får handle selv om de er ansatt i innleide selskaper (inntransportansvarlig lager liste).
 • Pensjonister, trygdede som har vært ansatt i Nortura da de ble pensjonist/ufør (HR lager liste).
 • Selskaper som gjør en jobb hos oss - innleide selskaper (vise adgangskort, men den ansvarlige for innleiet lager liste over de som er godkjent for handling).
 • Ansatte i selskaper der vi har mer enn 50 % eierandel får handle (selskapet sørger for at butikk får ansattliste).
 • Ansatte i tilknyttede selskaper (50 % eierandel eller mindre) kan gjøre avtale om handling i hver enkelt butikk (selskapet sørger for at butikk får ansattliste). Avtale inngås med lokal fabrikkleder.
 • Der det er hensiktsmessig kan vi gjøre avtale med andre landbrukssamvirke-selskaper om handling i hver enkelt butikk. Avtale inngås med lokal fabrikkleder.
 • Ansatte på Nortura-eiers gård (Medlem lager erklæring som viser at ansatt fra gård kan handle i butikken).


Tilbake til medlemsbutikker