Fagbibliotek for småfe - Helse

  • På'n igjen!

    (30.08.07) Atter en gang nærmer det seg lamming, noe de fleste forhåpentligvis gleder seg til. For at folk og dyr skal ha det bra, er det igjen på tide å tenke gjennom aktuelle forebyggende tiltak.

  • Kasting og dødfødte/svakfødte lam

    (30.08.07) Etter oppgaver fra sauekontrollen skyldes om lag fjerdeparten av lammetapet at lamma er dødfødte. Kasting er mer vanlig hos både sau og geit enn hos de andre husdyra våre.