Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(01.03.24) Fra mandag 4. mars går avregningsprisen for storfe og kalv ned med kr 2,50 per kg grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. Dette er i henhold til prisløypen for 1. halvår 2024, og gjøres for å utligne tilskuddssatsene ved telledato.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Siste notering i pdf.

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Ku/Kalv-avtale

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe