Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(31.05.24) Avregningsprisen på ungokse, kastrat og kvige går ned med kr 0,17 pr kg og ungku, ku og okse går ned med kr 0,25 pr kg fra mandag 3. juni. Dette er på grunn av reduserte hudverdier som følge av betingelsene i verdensmarkedet for storfehud.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Siste notering i pdf.

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Ku/Kalv-avtale

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe