Nortura Samfunnsansvarsrapport 2015

(27.04.16) Avdeling for Samfunnsansvar og Trygg Mat har hatt ansvaret for utarbeidelsen av rapporten som tar for seg alle fasettene i samfunnsansvarsbegrepet - fra primærproduksjon, fabrikker og anlegg via klima- og miljøspørsmål, ernæring og folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, beredskap og kvalitetsarbeid til rekruttering, HMS og internasjonal solidaritet.

Illustrasjonsbilde Samfunnsansvarsrapport– I 2016 jobber vi videre, blant annet med å se på flere konkrete mål. Klima- og miljøarbeidet får større fokus. Hvis noen har innspill på områder vi bør utvide, eller omkring noe vi foreløpig ikke har tatt med i rapporten, tar vi gjerne mot bidrag, sier direktør for Samfunnsansvar og Trygg Mat, Hanne Steen.

Dette er første gang Nortura har publisert sin Samfunnsansvarsrapport.

Her er noen momenter som omtales i rapporten:

 • Nortura er tilstede i over 30 kommuner og bidrar til mangfold og verdiskaping
 • Gilde og Prior garanterer forbrukerne at produktene er produsert av norske råvarer
 • Nortura reduserte sitt CO2-utslipp med 10 % i 2015
 • Nortura er medlem av Grønt Punkt, og krever at alle våre leverandører er medlem eller har kontrollmedlemskap
 • Nortura bidrar til å redusere matsvinn blant annet gjennom i størst mulig grad å merke produktene med "Best før"
 • I løpet av 2015/2016 reduserte Nortura saltinnholdet i pølser med 20 % og i pålegg med 30 %
 • Norske matproduserende dyr har svært god helse og står i en særstilling internasjonalt
 • I 2015 fikk flertallet av Nortura sine slakterier score A i Etisk regnskap for dyrevelferd
 • Nortura ser det som et samfunnsansvar å sikre fagarbeidere til våre fabrikker
 • Nortura ønsker å rekruttere lokal ungdom og arbeidskraft
 • Nortura har i 10 år engasjert seg i utviklingsprosjekt i Øst-Afrika, hovedsakelig i Uganda, for å bidra til at afrikanske bønder får sin rettmessige del av verdiskapingen der
Nortura Samfunnsansvarsrapport 2015, pdf. 6 934 kb


I Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, er samfunnsansvar definert slik:

"Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer."

Arbeidet med samfunnsansvar er en langsiktig investering som skal underbygge Norturas hovedstrategier. Arbeidet bidrar også til å sikre grunnlaget for sunn økonomisk drift i fremtiden.

 

Logo Nortura

 

Relatert informasjon (ekstern)