Satser omsetningsavgift 2023

(Oppdatert 16.12.22) I Omsetningsrådets møte 9. desember ble satsene for omsetningsavgift neste år fastsatt.

Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt, fastsettes satsene for omsetningsavgift for 2023 som følger. Satsene vist i kroner per kilo:

  1.1 27.2 27.3 31.7 11.9 2.10 13.11
Egg 1,00            
Storfe 1,70 2,70 1,60     3,10 2,30
Lam 1,40     0,40 1,40    
Sau 1,40            
Gris 0,90            
Kylling/kalkun 0,28            
 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader. 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)