Omsetningsavgift 2024

(14.12.23) Omsetningsrådet vedtok 8. desember forslag til satser for omsetningsavgift i 2024.

For storfe og gris øker satsene neste år. Det skyldes først og fremst kostnader med store reguleringslager og tiltak som settes inn for å redusere overskudd. I tillegg er det vedtatt at fondet for kjøtt skal bygges opp med 250 mill. kroner, og at en tredjedel av denne oppbyggingen skal gjøres i 2024. For sau og lam går avgiften litt ned sammenlignet med satsene som ble vedtatt i den ekstraordinære økningen høsten 2023. For egg er det en liten reduksjon sammenlignet med 2023, mens satsen for kylling og kalkun er uendret.

Med forbehold om at LMD følger anbefalingene fra Omsetningsrådet, blir satsene som følger.

Sats i kr pr kg:

  31.1/23 1.1/24 4.3 1.4 29.7 9.9 30.9 11.11
Egg 1,00 0,90            
Storfe 3,30 2,70 3,70 2,60     4,10 3,20
Lam 2,40 2,00     1,00 2,00    
Sau 2,40 2,00            
Gris/purke/råne 1,50 2,10            
Kylling/kalkun 0,28 0,28            

Maksimalsatser:

  • Storfe kr 5,00 pr kg
  • Gris kr 3,00 pr kg
  • Småfe kr 3,00 pr kg
 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader. 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)