Omsetningsavgift 2024

(14.12.23, oppdatert per 27.06.24) Omsetningsrådet vedtok 8. desember 2023 forslag til satser for omsetningsavgift i 2024. Nye satser for 2. halvår 2024 som er foreslått er nå vedtatt i Omsetningsrådet.

For storfe og gris øker satsene. Det skyldes først og fremst kostnader med store reguleringslager og tiltak som settes inn for å redusere overskudd. I tillegg er det vedtatt at fondet for kjøtt skal bygges opp med 250 mill. kroner, og at en tredjedel av denne oppbyggingen skal gjøres i 2024. For sau og lam går avgiften litt ned sammenlignet med satsene som ble vedtatt i den ekstraordinære økningen høsten 2023. For egg er det en liten reduksjon sammenlignet med 2023, mens satsen for kylling og kalkun er uendret.

Sats i kr pr kg:

  31.1/23 1.1/24 4.3 1.4 29.7 9.9 30.9 11.11
Egg 1,00 0,90            
Storfe 3,30 2,70 3,70 2,60     5,00 2,60
Lam 2,40 2,00     1,00 2,00    
Sau 2,40 2,00            
Gris/purke/råne 1,50 2,10            
Kylling/kalkun 0,28 0,28            

For 2. halvår foreslår Norturastyret for Omsetningsrådet å endre satsen for storfe til kr 5,00 fra 30. september (opprinnelig kr 4,10) og kr 2,60 fra 11. november (opprinnelig 3,20). Satsene er vedtatt i Omsetningsrådet.

Maksimalsatser:

  • Storfe kr 5,00 pr kg
  • Gris kr 3,00 pr kg
  • Småfe kr 3,00 pr kg
 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader. 

Satser andre halvår vurderes på nytt.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)