Innmeldingsskjema slakt og livdyr

(Oppdatert 17.01.22) På grunn av dataangrepet før jul har vi blitt nødt til å ta ned Min Side. Vi har en ny digital innmeldingsside for gris, det jobbes også med tilsvarende digitale løsninger på storfe, småfe og livdyr. Men inntil de er klar kan du melde inn storfe, småfe og livdyr ved å fylle ut et eget innmeldingsskjema her.

Du kan også ringe og melde inn til Medlemssenteret.

Av kapasitetshensyn oppfordrer vi flest mulig til å bruke den digitale løsningen på gris og skjemaene på de andre dyreslagene. Trenger du hjelp, kontakt Medlemssenteret

Konkret info om hvordan du melder inn på hvert enkelt dyreslag finner du ved å klikke på disse lenkene.

Innmelding slaktedyr

Innmelding gris

Innmelding storfe

Innmelding småfe

NB: Innmeldingsløsning på gris har et daglig servicevindu fra kl. 14.30 til 16.00.

Manuelle skjema har krav om 10-sifret produsentnummer, ha det klart før du melder inn. Husker du ikke ditt nummer finner du det her

Innmelding og bestilling livdyr

Innmelding smågris

Innmelding fôringsdyr

Innmelding avlsdyr storfe

Bestilling gris

Bestilling fôringskalv

Bestilling avlsdyr storfe


Direkteleveringsskjema livdyr

Direkteleveringsskjema for smågris

Direkteleveringsskjema for kalv

 

Min side er nede

På grunn av dataangrepet før jul har vi blitt nødt til å ta ned Min Side. Vi har fra mandag 3. januar vært oppe med nye innmeldingsløsninger for alle dyreslag.

logo

Det må også brukes manuelle løsninger for fjørfekjøtt og egg som det informeres om underveis. For øvrige tjenester du er vant til å finne på Min Side kommer vi tilbake til det etter hvert.

– Vi vet ikke om eller når Min Side kommer opp igjen, sier leder for digitalisering i Nortura, Einar Risnes.   

Se også Ofte stilte spørsmål etter dataangrepet