Kontraktsrente (medlemsrente)

(Sist endret 02.01.24) Kontraktsrenten (medlemsrenten) fastsettes av Nortura SA og gjelder ved avtalt kreditt utover 14 dager ved kjøp av livdyr. Av salgsvilkårene for kjøp av livdyr med kreditt følger det at rentesatsen skal varsles på Norturas medlemssider.

Det varsles om at med virkning fra 1. januar 2024 justeres kontraktsrenten (medlemsrenten) opp med 0,6 %-poeng fra 7,4 % p.a. til 8,0 % p.a.

Gjeldende satser for kontraktsrente (medlemsrente) i Nortura SA er:

 

Gammel sats

Gjeldende fra 1.1.24

Kontraktsrente (medlemsrente)

7,4 % p.a.

8,0 % p.a.

Rentebetingelsene for livdyrfinansiering hos Nortura er mindre gunstige sammenlignet med finansiering i bank, og slik bør det også være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank.

Kontraktsrente påløper 14 dager etter fakturadato og i den avtalte kredittperioden. Dersom kreditten ikke tilbakebetales til avtalt tid (forfall) vil det begynne å påløpe forsinkelsesrenter. Nortura følger den ordinære rentesatsen som fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår i medhold av forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 12,5 prosent fra 1. januar 2024.

Utvikling i forsinkelsesrenten er vist i tabellen under:

 

Gammel sats

Gjeldende fra 1.1.24

Forsinkelsesrente

11,75 % p.a.

12,5 % p.a.

Ta direkte kontakt med kreditt@nortura.no eller medlem@nortura.no dersom du skulle ha spørsmål eller behov for mer informasjon.