Avgifter og grunntilskudd på slakt

(Sist endret 08.09.23) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

Grunntilskudd på slakt

Satsene for grunntilskudd kommer i tillegg til prisnotering på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 4. september 2023:

Kategori
Kroner
Lam < 13 kg
0,00
Lam > 13,1 kg
4,30
Lam > 25,1 kg 3,30
Sau og ungsau
2,50
Vær
5,00
Geit og kje
5,15

* siste endring - lam ned 0,50, sau og ungsau ned 1,00, se tabell for satser

Offentlige avgifter på slakt og egg

De offentlige avgiftene er trekt fra i noteringsprisen på slakt og egg, og gjeldene satser er f.o.m. 3. juli 2023:

Kategori
Dyregruppe
Kroner
Kjøttkontroll
Alle dyreslag
0,39
Forskning Alle dyreslag og fjørfe 0,18
Forskning Egg 0,09

* siste endring - forskningsavgift fra 0,17 til 0,18, og 0,08 til 0,09 for egg

Omsetningsavgift på slakt og egg

Omsetningsavgifta er alltid trekt fra i prisnoteringa på slakt, og gjeldene satser er f.o.m. 11. september 2023:

Dyregruppe
Kroner
Gris
kr 1,50
Purke/råne kr 1,50
Storfe/kalv
kr 2,60
Sau
kr 2,40
Lam kr 2,40
Egg
kr 1,00
Kylling/kalkun
kr 0,28

* siste endring lam fra 1,40 til 2,40 - se tabell for satser