Klauvskjæring

(Sist endret 01.04.24) På animalia.no er det informasjon om Norsk klauvskjærerlag (NoKL), med blant annet oversikt over aktive klauvskjærere i hele Norge.

Foto: Nina SvendsbyNorsk klauvskjærerlag (Nokl) ble stiftet i 2001 og har nærmere 90 medlemmer.

Laget jobber blant annet med kurs, sertifiseringsordning og informasjonsarbeid.

Se informasjon på Animalia

Oversikt over sertifiserte klauvskjærere