Instruks for valgkomiteen i medlemskrets

Behandlet på årsmøtene i Prior Norge BA og Gilde Norsk Kjøtt BA 25. april 2006
Fastsatt av årsmøtet i Gilde Norsk Kjøtt BA 25. og 26. april 2006.
Revidert på årsmøtet i Nortura BA 23. og 24. april 2008
Revidert på årsmøtet i Nortura SA 18. og 19. april 2012

I Oppgaver

 1. Valgkomiteen skal overfor kretsmøtet fremme forslag på kandidater til følgende tillitsverv:
  • a) Leder for kretsen, velges blant kretsens medlemmer, funksjonstid 1 år.
  • b) Medlem /mer til kretsutvalg, funksjonstid 2 år.
  • c) Nestleder for kretsen, velges blant kretsutvalget, funksjonstid 1 år
  • d) Utsendinger til regionutvalgsmøtet i henhold til kretsens rett til representasjon. Funksjonstid 2 år. Kretsleder og nestleder er automatisk utsendinger til regionutvalget.
  • e) Vararepresentanter for utsendinger til regionutvalgsmøtet i nummerorden, funksjonstid ett år
  • f) Tre medlemmer til valgkomiteen, funksjonstid 3 år. Velges blant lagets medlemmer i
  • kretsen. Medlemmer i valgkomiteen kan ikke inneha vervet lenger enn en periode om gangen.
  • g) Leder for valgkomiteen i kretsen, funksjonstid 1 år.
    
 2. Valgkomiteens innstilling legges fram for kretsmøtet av lederen eller en annen av medlemmene i valgkomiteen.
   
 3. Valgkomiteens innstilling skal foreligge slik at den kan sendes ut sammen med innkallingen til kretsmøtet.
   
 4. Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes egnethet til tillitsverv i konsernet, herunder leveranseforhold, geografisk spredning, kjønn, kompetanse og dyreslag slik at de totale interessene for eierne er representert i valgte organer.

II Arbeidsmåte

 1. Valgkomiteens leder har ansvaret for at valgkomiteen innkalles, og at det foreligger ei innstilling i tråd med vedtektene og denne instruks.
   
 2. Valgkomiteen skal varsles i god tid av medlemsansvarlig i området, som også kan bistå med sekretærhjelp.