Årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte

(09.01.20) Nå kan du melde inn forslag til årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte. Det vil kåres vinnere for hver region, og en nasjonal jury kårer nasjonale vinnere som premieres på årsmøtet i Nortura på Lillestrøm 31. mars - 1. april.

Kretsmøte i Klepp, Hå, Time 2019
Fra kretsmøtet i Klepp, Hå, Time i fjor

Begrunnede forslag sendes organisasjonslederne som er for regionene;

Forslagene må være inne senest innen 1. mars.

Regionale vinnere blir premiert på Regionutvalgsmøtet i mars, mens nasjonale vinnere premieres på Årsmøtet i Nortura i månedsskiftet mars/april.

Startet i fjor
På årsmøtet i 2019 ble prisen som årets Nortura-ambassadør på sosiale medier gitt til Endre Østbø, mens Nils Henry Haugen mottok sitt velfortjente diplom for utrettelig arbeid og sterkt engasjement på vegne av norske kjøttprodusenter gjennom 30 sammenhengende år som tillitsvalgt i Norsk Kjøttsamvirke og Nortura. Fra i år gir vi alle eiere mulighet til å komme med forslag på kretser eller tillitsvalgte som har utmerket seg.

Aktuelle kriterier som grunnlag for Årets kretsutvalg 

 • Har hatt møter i kretsutvalget
 • Har skapt fellesskapsfølelse, stolthet og begeistring for Nortura gjennom lokalt kretsarbeid
 • Har utarbeidet og gjennomført handlingsplan for kretsen, med vekt på tverrfaglige og sosiale tiltak, samt arrangement som Nortura bør være representert på, innenfor budsjett.
 • Har aktivt forberedt og gjennomført kretsmøtet
 • Har hatt positiv utvikling på oppmøtet på kretsmøtet 
 • Har brukt sosiale media for synliggjøring, oppslutning og engasjement
 • Har synliggjort Nortura og næringa både i media og på utradisjonelle arenaer, samt jobbet med alliansebygging/nettverk
 • Har hatt fokus på kommende og nye brukere ved f.eks. besøk, egne arrangement, oppfølging og invitasjoner til øvrige arrangement
 • Har håndtert og tatt vare på eiere, både enkeltmennesker og grupper, i krevende situasjoner
 • Har gitt innspill til høringsrunder, plan for faglig aktivitet i regionen, m.m.
 • Har hatt stand på bygdedager o.l. for profilering av Nortura og våre produkter
 • Har hatt skolering av barn/yngre generasjon om matproduksjon og/eller landbruksproduksjon
 • Har drevet aktivt tilførselsarbeid ved å kontakte produsenter som leverer konkurrent pr telefon, besøk eller ved å arrangere møte
 • Har fremmet saker på medlemmenes vegne i eierorganisasjonen (Arbeidsutvalget og Regionutvalget)
 • Har vært representert på Regionutvalgsmøtene
 • Har fulgt opp at "hverdagssamvirket" fungerer
 • Har deltatt på tillitsvalgtopplæring

Aktuelle kriterier som grunnlag for Årets tillitsvalgt 

 • Har skapt fellesskapsfølelse, stolthet og begeistring for Nortura
 • Har vært en motivator og motor
 • Har synliggjort og fremmet Nortura på en positiv måte
 • Har profilert Nortura i media/sosiale media

I tillegg kan vi dele ut åpne priser dersom det er personer eller grupper som har utmerket seg spesielt og ikke kommer under kriteriene over. Forslag vurderes av en nasjonal jury. Dette er ikke nødvendigvis årlige tildelinger.

Eksempler er "Årets Nortura-ambassadør", som kan tildeles både eiere og ansatte, og "Årets Nortura-venn", jfr. Bondelagets Bondevenn, etc.

Begrunnede forslag sendes organisasjonslederne.
 

Relatert informasjon