Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 10/2024

(01.03.2024) Livdyrmarkedet i Nortura uke 10/2024

Sammensatt bilde av kalv, smågris og lam

Markedssituasjon storfe

  • Oksekalv: Overskudd i Midt, ellers underskudd.
  • Kvigekalv: Overskudd.
  • Livkalv: Tilnærmet balanse.
  • Ungkviger: Overskudd. 
  • Drektig NRF: Underskudd.
  • Ku i produksjon: Underskudd.

Når det gjelder kjøttfe så er det stabilt overskudd på de fleste raser. Markedet er svært rolig pga. få nyetableringer. Det er en del dyr innmeldt for salg.

Markedssituasjon gris/purke

I uke 10, underskudd i Vest og Øst, ellers balanse.

Markedssituasjon småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning. Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Livdyr for salg


Område Nord

Område Midt

Område Vest/Agro

Område Øst

Område Innlandet

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager

Kontaktskjema for livdyr